Skjema for elver i følgende kommuner Trondheim, Frosta, Malvik, Stjørdal, Levanger, Verdal, Inderøy og Steinkjer

Trondheim

Malvik

Stjørdal

Frosta

Levanger

Verdal

Inderøy

Steinkjer

Fylkesmannen i Trøndelag

Besøksadresse:  

Statens hus, Strandveien 38, Steinkjer
Statens hus, Prinsens gt. 1, Trondheim
Postadresse: Postboks 2600, 7734 STEINKJER
Telefon: 74 16 80 00
E-postadresse: fmtlpost@fylkesmannen.no
Organisasjonsnummer: 974 764 350

Ansvarlig redaktør: Frank Jenssen