Skjema for elver i følgende kommuner Hitra, Heim, Skaun og Melhus

Melhus

Skaun

Heim

Hitra

Fylkesmannen i Trøndelag

Besøksadresse:  

Statens hus, Strandveien 38, Steinkjer
Statens hus, Prinsens gt. 1, Trondheim
Postadresse: Postboks 2600, 7734 STEINKJER
Telefon: 74 16 80 00
E-postadresse: fmtlpost@fylkesmannen.no
Organisasjonsnummer: 974 764 350

Ansvarlig redaktør: Frank Jenssen