Logo handlingsplanen for elvemusling

Kurs i veileder for flytting av elvemusling

Infoside Statsforvalteren i Trøndelag.

Dag 1 - teori

Dag 2

Elvemusling i Norge
Statsforvalteren i Trøndelag, Miljøvernavdelingen, Kristian Julien SFTL
Norsk institutt for naturforskning, Bjørn Mejdell Larsen NINA